Tvorivý program do MŠ

PROGRAM PRE MENŠIE MŠ (počet detí max.30)

Cca 60 minútový program, tématický ladený podľa dohody. Počas programu sú deti (ak sú prítomní rodičia, tak aj rodičia) aktívne zapájané do diania, súčasťou sú aj tvorivé dielne, kedy si deti vyrábajú pomôcky – kúzelnú paličku, korunku, šabľu, šatku – ktoré im ostávajú na pamiatku.

Výber tém:

  • princezné a rytieri
  • škriatkovia a víly
  • piráti a pirátky
  • doktorská téma
  • športová téma

PROGRAM PRE VAČŠIE MŠ (počet detí 30 a viac)

Cca 60 minútový program, tématický ladený podľa dohody. Počas programu sú deti zapájané do diania, tvorivá časť je konaná v menšom meradle, prípadne premenená na akciu.

Výber tém:

  • princezné a rytieri
  • škriatkovia a víly
  • piráti a pirátky
  • doktorská téma
  • športová téma