• určené pre firmy, obce, kultúrne strediská pri príležitosti napr. MDD, Vianoc, Veľkej noci…
  • vytvorené sú rôzne stanovištia, kde si deti môžu vyrobiť predmet na pamiatku, v prípade menších firiem (účasť detí do cca 30) je súčasťou aj príbeh, ktorý sa vinie celým programom.
  • bližšie info tu